Friday, April 20, 2012

Příjďte s námi tvořit vizi Světovaru

Workshop, inspirovaný metodikou skupinových sehrávek sociálního ekologa Bohuslava Blažka, se konal ve Světovaru v sobotu 24.3.2012.
Lektoři: Mgr.Ida Kaiserová, Mgr a MgA Roman ČerníkÚčastníci
12 statečných účastníků – 5 mužů a 7 žen se sešlo okolo čtrnácté hodiny, aby se nechali dobrovolně vtáhnout do intenzivní diskuse o tom, jaké možnosti má  Světovar pro Slovany, plzeňskou čtvrť, která jej obklopuje. Rozložení sil bylo spravedlivé, šest z našich účastníků na Slovanech žije nebo žilo v minulosti, šest dalších byli zvědavci, kteří Slovany na vlastní kůži neznají, ale zajímal je fenomén Světovaru a této živé městské části. 
Mapování Slovan
V první části jsme se proto rozdělili do dvou skupin, namíchaných z domorodců i zvědavců a snažili jsme se Slovany „zmapovat“. Znalci ukazovali těm neznalým, co se vlastně krásného i strašného na Slovanech ukrývá. Intimním pohledem obyvatel označovali svá oblíbená místa v této čtvrti – byly to hospůdky, náměstí, parky, a často – místa u řeky, na okraji, jakoby mimo město a jeho živel.
Úplný seznam pozitivních míst :
·         papírenská lávka
·         prostor U Ježíška
·         povodí řeky Radbuzy směrem ke Škoda parku
·         Škoda park, hospoda U Kostečků – označeno 2x
·         hospoda na rohu Jetelové a Zahradní – dětské hřiště
·         park na Homolce – označeno 2x
·         Jiráskovo náměstí a okolí – označeno 2x
·         most Milénia (výhledy z něho)
·         roh Sudové a u Bachmače (bydlel tam pan Míra)
·         Hradiště U jezu , bazén –označeno 2x
·         Chvojkovy Lomy - označeno 2x
·         Galerie Dvořák
·         ÚMO2 - označeno 2x
·         Bleší trhy
·         farmářský obchod –Lobezská ulice
·         Božkovský ostrov
·         Hospoda Pod kopcem
  • kino v Olympii

Dalším úkolem pro obě skupiny bylo označení „bolavých“ míst takových, která si spojujeme s nějakou negativní emocí, energií. Jsou to místa opuštěná, zanedbaná, neprostupná, necitlivě propojená se svým okolím.
Úplný seznam bolavých míst:
·          zákoutí pod mostem Milénia
·         Lanové centrum v papírně
·         roh Lobezské a Železniční ulice jako nehostinné místo
·         galerie Dvořák
·         býv. porodnice Slovany – označeno 2x
·         vojenský areál za Světovarem
·         ÚMO2
·         průmyslová zóna za Světovarem
·         nákupní centrum Olympie
·         Lobezská kolem sportovních areálů.

Za třetí se obě skupiny měly pobavit o místech, která vnímají jako místa s potenciálem, místa, která by stálo za to změnit. Částečně se jejich výčet překrýval se seznamem míst bolavých.
Úplný seznam míst, která by bylo dobré změnit:
·         roh Koterovské a  Železniční
·         Papírna – označeno 2x
·         okolí Papírny – hřiště a zóna u řeky- označeno 2x
·         býv.kasárna Slovany – označeno 2x
·         Světovar – označeno 2x
·         Koterovská – parter

Slovany městu, město Slovanům
Následovala část, v níž stateční účastníci řešili odpověď na několik otázek, tázajících se po vzájemných vztazích čtvrti Slovan a celku, či dalších částí města Plzně.
První z otázek zněla: Co nabízí Slovany jako čtvrť městu Plzni?
Dostalo se nám odpovědí, které prozrazují, že Slovany jsou vnímány jako velmi hodnotná část města. Jsou sice typicky rezidenční čtvrtí, ale jejich nabídka oslovuje k návštěvám také obyvatele jiných částí města. Slovany tak jsou pro Plzeň zdrojem pitné vody; nabízejí procházky kolem řek; jsou rekreační zónou, kde je mnoho kvalitní zeleně; nachází se zde nejstarší plzeňské sídliště, a přesto, že je zde mnoho panelových domů, neztratily urbánní strukturu bloků a ulic; je to rezidenční čtvrť, která láká k bydlení ; je to historicky stará část města a také památkově industriální zóna. Slovany jsou prostě super!
 Druhá otázka zněla: Za čím se musí ze Slovan do města, co jim chybí?
Dostalo se nám odpovědí, které jasně ukazovaly na ne zcela vyrovnaný stav městských funkcí této čtvrti. Slovany jsou rezidenční částí a chybí jim pracovní příležitosti, lékařská pohotovost, úřady a hlavně kultura. Kultura, která tu ovšem dříve byla a jejíž odliv nastal v devadesátých letech. Za zlomové bylo označeno zrušení kina Eden, které mělo „celoplzeňskou“ působnost. Zrušen byl také železničářský kulturní dům JAS, chybí také kavárny a hospůdky k posezení.
Třetí otázka zněla: Co by měl Světovar přinést Slovanům?
Neboli jaká jsou očekávání od případné přeměny Světovaru? Ta očekávání směřovala ke dvěma typům využití areálu – areál by měl sloužit jako kulturní centrum (s kinosálem, s výstavními plochami, s klubovým minikinem, prostorem pro vzdělávání nejširších skupin obyvatel, prostorem pro tvorbu umělců i dětí a mládeže, zkušebnami a podobně). Vedle toho by se měl stát areál jakousi zónou zklidnění, relaxace, odpočinku uprostřed města. Mohl by tu vzniknout domov pro seniory i mateřská škola s kulturním zaměřením, zahradní posezení, kavárna s galerií a hlavně místo k setkávání lidí ze Slovan i odjinud.
Místo s industriální historií, architektonickou hodnotou, s geniem loci by tak mělo posílit kvalitu života v této čtvrti, řekněme s velice vytříbeným pohledem na to, co to je „městský relax“.
Černé a bílé scénáře
Závěrečnou část workshopu jsme věnovali jakémusi metodickému shrnutí naší dosavadní a velmi soustředěné práce. Pokusili jsme se vytvořit ve skupinách tzv. černý a bílý scénář vývoje Světovaru do roku 2015, kdy se Plzeň stane Evropským hlavním městem kultury. Prognostická metoda dystopických (negativních) a utopických (pozitivních) scénářů umožňuje postihovat vývojové trendy určitého místa v širších souvislostech. Pomáhá zjistit, nakolik jsou příčiny případného vývoje obsaženy v současnosti a  zvyšuje naše šance tyto okolnosti ovlivnit.  Černý a bílý scénář vytvářely obě skupiny dohromady, postupně po jednotlivých letech, které nás dělí od roku 2015, konstruovaly možný vývoj areálu Světovar.

Plné verze scénářů
Černý scénář
2012
ñ  Chybí peníze
ñ  Objeví se nabídka developerů, kterou město „nemůže“ odmítnout
ñ  Místní odpor - petice
ñ  Na místa příslušných městských úředníků se dostanou neschopní  a nekompetentní lidé
ñ  Po krajských volbách Kraj odmítne podporu
ñ  Nástup nekompetentního manažera
ñ  Zastaven ROP
2013
ñ  Narůstají stížnosti
ñ  Selhává komunikace - uvnitř mezi neziskovým sektorem a občany
ñ  Stavební práce jsou vytunelovány
ñ  Je zavřeno
ñ  Není provoz
ñ  Nelze financovat
ñ  Administrativní překážky znemožňují pohyb vpřed
ñ  Málo naplněný program

2014
ñ  Nové vedení města vzešlé z komunálních voleb projekt nepodporuje
ñ  V areálu se uskuteční balonová show moderovaná Leošem Marešem
ñ  Slovany chtějí herny
ñ  Lidé nemají zájem o nabízený program

2015
ñ  Non-stop herny
ñ  Vietnamská tržnice
ñ  Hluk
ñ  V areálu se točí pivo "Ostravar"
ñ  Areál bude většinu roku uzavřen a veřejnosti se bude otevírat jen pro několik akcí,
ñ  Vůbec se neotevře
ñ  Město se zřekne zodpovědnosti – dlouhodobé dotace
ñ  Nedokončí  se stavební úpravy, areál se nezpřístupní celý
ñ  Provoz bude tak drahý, že se neziskové aktivity neuskuteční
ñ  Bude tu nákupní středisko
ñ  Nezájem lidí o akce
ñ  Vyhrotí se stížnosti  na hlučnost a na cizí a divné (jiné) lidi v okolí
ñ  Bude tu neschopný manažer a produkční

Bílý scénář
2012
ñ  Promyšlená dramaturgie i participace a PR projektu
ñ  Je nastaven stabilní systém financování, Plzeňský Prazdroj vysloví omluvu za zrušení Světovaru ve 30.letech a stane se generálním - dostačujícím sponzorem bez nároku na zasahování do programu
ñ  Projekt má stabilní podporu Min.kultury ČR, Plzeňského kraje a Města Plzně
ñ  Zájem občanů města o brigády v areálu Světovar
ñ  Otevřená komunikace mezi občany, P2015, o.s.Světovar
ñ  Je řada zájemců o činnost a program
ñ  Proběhne transparentní výběr firmy pro rekonstrukci
ñ  Průběžně funguje dostatečná informovanost o Světovaru 2015
2013
ñ  Výborná práce manažera jak na přípravě programu, tak na průběhu stavby
ñ  Stavbu provádí solidní, lokální firma, schopná dodržet termíny
ñ  Aktivity se daří udržet v chodu v nerekonstruovaných částech
ñ  Zvýšený zájem veřejnosti o dění v areálu
ñ  Začíná se řešit také umístění archivu
ñ  Manažer má tým schopný zajistit program i rekonstrukci
ñ  V týmu je dobrý finanční manažer
ñ  MK ČR rozhodne o umístění Muzea designu do areálu
ñ  Probíhají přípravy programu 2015
ñ  Rozvíjí se také další části areálu v souladu s urbanistickou studií


2014
ñ  Jsou přesně stanovená pravidla pro uživatele Světovaru
ñ  Vše je připraveno k provozu
ñ  Volné pozemky se prodávají jednotlivým investorům a jsou zastavovány v souladu se studií
ñ  Je rozšířena MHD na Slovanech (tramvajová trať prodloužena do Černic)
ñ  Občané mají pocit, že Světovar je super
ñ  1.6. 2014 je uvedena ve Světovaru v premiéře Verdiho opera Nabucco
ñ  Přidají se kulturní aktivity menšin
ñ  Do areálu se přesune Veletrh cestovního ruchu
ñ  Probíhají čilé výměny s partnerskými kultur-pivovary v Londýně, Berlíně, Kodani a tak

2015
ñ  Lidé do Světovaru rádi chodí
ñ  Přijíždí Björk a vede tu měsíc trvající workshop a uvede svůj nový projekt (světová premiéra)
ñ  V areálu vznikne malý soukromý pivovar, který vaří Světovar 15° a dotuje tak provoz kulturního zařízení
ñ  Každý týden se konají interakce mezi mládeží z Plzně a mládeží ze zahraničí
ñ  Probíhá pravidelné setkávání generací
ñ  Funguje tu oddechový areál
ñ  Světovar = Kultura od A do Z v jednom místě
ñ  Světovar =Sounáležitost – identita
ñ  Světovar =Zážitkový areál pro děti
ñ  Světovar =Zázemí pro uměleckou tvorbu , pro ubytování i život umělců
ñ  Světovar jako srdce, které pulzuje všemi směry
ñ  Otevřený prostor pro aktivitu a rozvoj občanů
ñ  Otevřený prostor pro aktivitu a rozvoj občanů!!

Monday, April 16, 2012

Všechny cesty vedou na Světovar

Dobrá zpráva pro  příznivce unikátního objektu, nacházejícího se v  části obvodu – Slovany  - Petřín. Tato zajímavá výšková budova k sobě poutá v poslední době oči i uši všech domorodců, ale i osvícených příznivců této mimořádné stavby. Doufám, že přízní této stavbě pomůže  i mimořádný rok 2015. Zatím to tak vypadá. Již jsem se zúčastnila několika akcí pořádaných v tomto objektu se kterým bylo dost macešsky zacházeno – krátkodobý rozlet co by pivovar „Světovar“ , pak armády vládly a pak zase nikdo a nynější stav  je takový jaký je. Již několik let se zde konají programy pro oslovení návštěvníků, - nejen pro odborníky, ale i pro nadšence a také pro rodiny s dětmi – to jsou budoucí návštěvníci. Tento prostor je tak obrovský, že každá aktivita se zdá titěrná, ale blýská se na dobré časy. Letošní rok sleduji a hlavně se zúčastňuji nabízených aktivit. Ještě zima vítězila a brány Světovaru se již otevřely zajímavou výstavou Jiřího Beránka  „Síla ticha“  s komentářem autora.  Veřejná presentace projektu revitalizace Světovaru na multifunkční kulturní centrum 4x4 Cultural factory se zpracovatelem projektové dokumentace a hlavně prohlídkou objektu mě doslova ohromil. Je to místo rozsáhlé, obrovské, vysoké, široké, zanedbané, používané, elektrifikované, se zbytky po minulých držitelích a vůbec jsem z toho v šoku. Neumím si  představit, že by takovýto kolos se mohl opravit nebo upravit – revitalizovat za 100 mil. Je to podobný objekt jako  historický  klášter Chotěšov.  Moc velký objekt a opravy budou trvat  léta
 a nebudou nikdy u konce. Ale nezoufejme, nastínění projektu s následnými úpravami je v dobrých rukou a snad nadšení neopadne. Tak tomu bylo i na komentované architektonické procházce  Slovany – Světovar, která začínala na Mikulášském náměstí. S průvodním slovem arch.Anny Hostičkové  se  dotkla  některých zajímavostí v tomto obvodu. S komentářem architektů jsme se dozvěděli zajímavosti o objektu „Éčko“, roh Koterovské a Sladkovského s ulicemi rovnými jako podle pravítka a novostavby v tomto obvodu se některé povedly a některé se tomu sice chtěly přiblížit, ale nepovedlo se. Procházka pokračovala k parku „Přátelství“ dříve – nyní „Chvojkovo lomy“,  výškové paneláky- dnes docela vesele barevné, přes „Galerii Dvořák“ až k nejstarším cihlovým domům na konci Koterovské a Slovanské aleje. A pak už jsme zamířili k našemu vytouženému cíli „Světovar“  a z původních asi 100 účastníků architektonické procházky nás narostlo asi na 150.  V objektu Světovaru nás totiž čekal architekt Benjamin Frágner s přednáškou „ O rekonverzi industriálních prostorů“ – představení projektů Výzkumného centra průmyslového dědictví. Přednáška by byla možná ještě zajímavější, kdyby se více hovořilo k již vybudovaným objektům, ke kterým měl přednášející dostatek fotografií. Podle mě to bylo zbytečně stručné a neřekl nic nového k objektu Světovaru.
Další beseda byla s Václavem Cílkem, který byl očekáván  davy jeho příznivců. Sál byl plný do posledního místečka a opozdilci museli již stát. Myslím, že kdo zná Václava Cílka z TV a podobných pořadů, ví co má očekávat! Ano – tento geniální vypravěč a filosof si jen sedl na pódium, vzal si do ruky mikrofon a už se rozjely jeho úvahy o životě, poutnictví – některých poutních místech, které jsme mohli sledovat  na obrazovce za ním. Jeho přednáška jako vždy byla vedena s milou přesvědčivostí, znalostí a přehledem  daného tématu. Jen mě zarazilo, že bylo málo dotazů na přednášejícího, zato pro podpis do jeho knih, které tento autor napsal, bylo velké množství, ale autorova vstřícnost se vyplatila všem trpělivě čekajícím.
Pro „Světovar“ je to velký přínos, protože lidé se naučí nasměrovat se na tento objekt a určitě své zážitky dají dál – svým přátelům a známým jako to udělám i já!
                                                Ivana Pulicarová